środa, 26 września 2018

Klub Bibliotecznego Świerszcza – spotkanie z jesienią

Dnia 21 września 2018 r. w bibliotece w Woli Wapowskiej odbyło się kolejne spotkanie  Klubu Bibliotecznego Świerszcza. Tematem przewodnim była zbliżająca się astronomiczna jesień. Klubowiczki  podczas spotkania wykonały prace plastyczne związane z tematyką jesienną, nie zabrakło słodkości oraz dobrej zabawy.
 

poniedziałek, 24 września 2018

„Strofy znad Gopła” – rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży
„Strofy znad Gopła”

Jury w składzie: 1. Mieczysław Wojtasik, 2. Elżbieta Nowosielska, 3. Magdalena Jagiełłowicz postanowiło nagrodzić następujące osoby:
W kategorii 10–12 lat
I nagroda – Zofia Głowacka z Inowrocławia
Wyróżnienia rzeczowe –   Joanna Wiśniewska z Karska, Mikołaj Mila ze Sławska Wielkiego
W kategorii 13–15 lat
I nagroda – Oliwia Michalak z Kruszwicy
Wyróżnienia rzeczowe – Martyna Bieniewicz z Rojewa, Martyna Lewandowska z Kruszwicy
Gratulujemy!
Nagrody rzeczowe i książkowe zostały ufundowane przez:
Drukarnię POZKAL z Inowrocławia
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”

czwartek, 20 września 2018

Powakacyjne spotkanie Klubu Bibliotecznego Świerszcza

W dniu 7 września 2018 r. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Bibliotecznego Świerszcza. Podczas  spotkania rozmawialiśmy o wakacjach i o powrocie do szkoły. Uczestniczki przeczytały wiersze Koniec sierpnia Ewy Zachary i Po wakacjach Małgorzaty Strzałkowskiej. Następnie dzieci wyszukiwały ukryte obrazki oraz wykonywały prace plastyczne.

poniedziałek, 17 września 2018

Wizyta w bibliotece

W ramach XXX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń jak co roku kruszwicką bibliotekę odwiedzili p. Paweł Soroka – przewodniczący Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury oraz p. Magdalena Jagiełłowicz.
Goście obejrzeli księgozbiór wydawnictw RSTK oraz wystawę almanachów poetyckich, a także uzupełnili zbiory czasopisma literackiego Własnym Głosem.

poniedziałek, 10 września 2018

Dyskusyjny Klub Książki w Woli Wapowskiej

W czwartek 6 września 2018 r. w bibliotece w Woli Wapowskiej odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem rozmowy była książka A. Krawczyk Tylko dobre wiadomości.

Następne spotkanie odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 15.00. Będziemy omawiać książkę A. L. Rucińskiej Zagubieni w Paryżu.

Narodowe Czytanie 2018

W sobotę 8 września 2018 r. w kruszwickiej bibliotece odbyło się spotkanie z okazji kolejnej edycji Narodowego Czytania. W tym roku można było wysłuchać audiobooka lub przeczytać przygotowane fragmenty Przedwiośnia, obejrzeć wystawę różnych wydań powieści Stefana Żeromskiego i instalację „Szklany dom wg Seweryna Baryki”. W korytarzu zawisła wystaw „Antologia Niepodległości” – wybór tekstów z kanonu polskiej literatury patriotycznej.
 

W czytelni odbyło się spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki. Temat naszej rozmowy brzmiał: „Czy w dorosłym życiu czytany książki będące lekturami szkolnymi – na przykładzie Przedwiośnia”.

środa, 5 września 2018

Narodowe Czytanie 2018 – zaproszenie

Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego odbędzie się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy. W programie wydarzenia: odczytanie fragmentów książki, dyskusja na temat powieści z udziałem członków Dyskusyjnego Klubu Książki oraz quiz ze znajomości lektury.
Każdy uczestnik będzie mógł przystawić pamiątkową pieczęć na swoim egzemplarzu książki. 
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa „Antologia Niepodległości” z księgozbioru kruszwickiej biblioteki.
Zapraszamy do biblioteki w godz. 9.00–13.00.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego, ul. Rybacka 22, 88-150 Kruszwica, tel. +48 52 351 53 86.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

wtorek, 4 września 2018

XXX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

XXX OGÓLNOPOLSKIE LITERACKIE SPOTKANIA POKOLEŃ
KRUSZWICA–KOBYLNIKI 2018
odbędą się w dniach
13–16 września 2018 r.

Szczegółowy program imprezy jest dostępny na lokalnych portalach internetowych, plakatach i ulotkach.
 
Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy
Współorganizatorzy:
Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
„Kwartalnik Artystyczny.Kujawy i Pomorze”
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz 
Patronat medialny:
Miesięcznik Samorządowy Panorama Kruszwicka
Express Bydgoski
TVP3 Bydgoszcz
 Polskie Radio PiK
Moja Kruszwica
TVK Polanowice
Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica.
 

Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie w sierpniu

We wtorek 28 sierpnia 2018 r. w kruszwickiej bibliotece odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem rozmowy były książki Księżyc z peweksu. O luksusie w PRL A. Boćkowskiej i Zagubieni w Paryżu A. L. Rucińskiej.
Następne spotkanie odbędzie się 25 sierpnia 2018 r. o godz. 17.15; będziemy rozmawiać o książkach
Koniec samotności B. Wellsa i Umami
L. Jufresy .