czwartek, 22 stycznia 2009

Konkurs "Kruszwiczanin roku 2008"

Trwa druga edycja konkursu, w którym mieszkańcy gminy Kruszwica wybierają osobę zasłużoną w zeszłym roku dla naszego miasta.
W tym roku nominowani są: Ryszard Grobelski, Andrzej Michalak, Rafał Olejarski oraz Jacek Zalesiak.
Głosy na kandydatów można oddawać na kuponach zamieszczonych w dodatku "Express w Kruszwicy" do końca stycznia 2009 r.
Przypominamy, że w bibliotece przy ul. Rybackiej 22 w Kruszwicy znajduje się urna na kupony.

poniedziałek, 19 stycznia 2009

Regulamin pracowni komputerowej

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowy regulamin bibliotecznej pracowni komputerowej.

Regulamin bibliotecznej pracowni komputerowej
Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze stanowisk komputerowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 22.
Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich jego punktów.

1. Korzystanie z bibliotecznej pracowni komputerowej jest bezpłatne.
2. Z pracowni komputerowej można korzystać w godz. 11.30–17.30 od poniedziałku do piątku (oprócz środy); w soboty – w godz. 9.30–14.30.
3. Maksymalny czas korzystania jednej osoby z Internetu wynosi 1 godzinę. Jeśli w danej chwili nie ma innych oczekujących, użytkownik może przedłużyć lub skrócić czas korzystania z Internetu, ale tylko po uprzedniej zgodzie bibliotekarza.
4. Użytkownik winien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
5. Można korzystać wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabronione jest instalowanie innych programów i dokonywanie zmian już w istniejącym oprogramowaniu.
6. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu. W przypadku jego uszkodzenia użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za poniesione szkody na rzecz MGBP w Kruszwicy.
7. Kopiowanie na dyskietki oraz inne nośniki danych jest zabronione.
8. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
9. Każda osoba, która zamierza korzystać ze stanowisk komputerowych winna posiadać i każdorazowo zostawić u bibliotekarza na czas korzystania z komputera dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną etc.).
10. Z jednego stanowiska mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
11. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych (np. osobom nietrzeźwym).
12. Korzystający z bibliotecznej pracowni komputerowej mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie akceptację i zobowiązanie użytkownika do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Kruszwica, 01.01.2009 r.

piątek, 2 stycznia 2009

Dzień Domeny Publicznej

„1 stycznia obchodzony jest na całym świecie Dzień Domeny Publicznej, dzień, w którym wygasają prawa do dzieł autorów, zmarłych 70 lat wcześniej. Ich utwory można od tego momentu swobodnie wykorzystywać, m.in. w bibliotekach cyfrowych oraz otwartych projektach edukacyjnych. Z tej okazji przedstawiciele Koalicji Otwartej Edukacji świętowali w Bibliotece Narodowej przejście do domeny publicznej dzieł twórców zmarłych w roku 1938, takich, jak Bruno Jasieński, św. Faustyna Kowalska, Osip Mandelsztam, Karel Czapek i wielu innych”.
Więcej informacji na stronie biblioteki Narodowej www.bn.org.pl
Pełna lista autorów, do których dzieł wygasną prawa autorskie w 2009 r. dostępna jest na stronie www.koed.org.pl/
***
I tą optymistyczną wiadomością rozpoczynamy kolejny rok bibliotecznego blogowania. Zapraszamy naszych czytelników i nie-czytelników do regularnego odwiedzania naszej strony – wszystkie informacje, aktualności, zdjęcia i zaproszenia na bieżąco tylko tutaj. A w tym roku będzie się działo!!! Konkursy, imprezy, zajęcia, zabawy... I czytanie książek, i oglądanie ilustracji...
Zapraszamy do biblioteki!!!