środa, 24 lutego 2021

OSA Otwarty System Archiwizacji

OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych.

OSA (Otwarty System Archiwizacji) jest zarządzany i rozwijany przez Centrum Archiwistyki Społecznej - nową instytucję kultury, utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka Karta w dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury.

OSA to darmowe narzędzie, przeznaczone do opisywania, udostępniania i wyszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzone z myślą o archiwach społecznych. Umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy zamieszcza na tej stronie historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego pozyskane od mieszkańców Gminy Kruszwica. Obecnie są tam dostępne zbiory opublikowane wcześniej w Centralnych Archiwach Tradycji Lokalnej.

Kruszwickie archiwum jest dostępne na stronie https://osa.archiwa.org/szukaj?q=kruszwica

Zachęcamy do przynoszenia zdjęć i dokumentów, które powstały przed 1990 rokiem, do kruszwickiej biblioteki. Zostaną one zeskanowane i w nienaruszonym stanie zwrócone właścicielom.

Brak komentarzy: