czwartek, 23 marca 2017

II Miejsko-Gminny Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży „STROFY ZNAD GOPŁA” – regulaminII MIEJSKO-GMINNY KONKURS POETYCKI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „STROFY ZNAD GOPŁA”
ORGANIZOWANY W RAMACH
XXIX OGÓLNOPOLSKICH LITERACKICH SPOTKAŃ POKOLEŃ
KRUSZWICA-KOBYLNIKI 2017

REGULAMIN
I. Cele konkursu:
  • promocja młodych twórców,
  • pobudzanie wrażliwości poetyckiej,
  • inspirowanie do aktywności twórczej,
  • rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania.
II. Zasady konkursu: 
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat (z terenu miasta
i gminy Kruszwica).
  • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce formatu A4, w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy). Zestawy wierszy (dla trzech jurorów) należy spiąć za pomocą zszywacza.
  • Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Tematyka wierszy jest dowolna. Mile widziany będzie tekst dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone na konkurs muszą stanowić pracę własną autora i nie mogą być wcześniej oceniane i nagradzane oraz publikowane (również w Internecie). Nadesłane wiersze winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
·      W nadesłanym zestawie wierszy każdy tekst musi być opatrzony godłem (pseudonimem). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem. W kopercie na kartce formatu A4 trzeba podać dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, wiek autora, godło oraz dołączyć następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu i publikację tekstów w czasopismach i mediach oraz Internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.
III. Uwagi organizacyjne:
  • organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów,
  • w sprawach spornych, które nie zostały zawarte w regulaminie konkursu decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury,
nadesłane zestawy niezgodne z zasadami regulaminu: zawierające więcej niż 2 teksty lub opisane danymi osobowymi, znakami nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie,
  • ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 września 2017 podczas otwarcia XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Pałacu w Kobylnikach,
  • o wynikach konkursu organizatorzy powiadomią tylko laureatów (telefonicznie i mailem),

poniedziałek, 20 marca 2017

„Słoń Trąbalski” w Klubie Przedszkolaka i Uczniaka – filia Chełmce

W czwartek 16 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Przedszkolaka i Uczniaka. Tym razem dzieci szukały sposobu na zapominanie, aby nie być, tak jak  bohater z wiersza Słoń Trąbalski Juliana Tuwima.
Słoń Trąbalski  dostał receptę na zapominanie:
„Co dzień na głowę wody kubełek
  Oraz na trąbie zrobić supełek...”
Natomiast dzieci stworzyły „przypominacz” – wykorzystały do tego celu miniklamerki, filc, patyczki do szaszłyków, kolorowe ozdoby oraz pojemniczki po serkach.
 
Kolejne spotkanie Klubu Przedszkolaka i Uczniaka już w trzeci piątek miesiąca - 21 kwietnia o 16.00. Zapraszamy!!!

sobota, 18 marca 2017

„Kwiat paproci” J. I. Kraszewskiego – filia Wola Wapowska

19 marca – 130. rocznica śmierci pisarza (oraz imieniny Józefa)
W czwartek 16 marca 2017 r. w bibliotece spotkali się członkowie Klubu Bibliotecznego Świerszcza. Klubowicze mieli możliwość zapoznania się z kolekcją licznych dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego - pisarza, autora wielu powieści historycznych i  znanej nam Starej baśni. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja nad bajką Kwiat paproci. Rozmawialiśmy o tym, czym dla nas jest szczęście, jakie wartości w życiu są najważniejsze. Dzieci wykonały kolorowe plakaty zawierające najważniejsze treści i wskazówki zawarte w bajce.
 
„Od wieków wiecznych wszystkim wiadomo, a szczególnie starym babciom, które o tym szeroko a dużo opowiadają wieczorem przy kominie, gdy się na nim drewka jasno palą i wesoło potrzaskują, że nocą Świętego Jana, która najkrótsza jest w całym roku, kwitnie paproć, a kto jej kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, ten wielkie na ziemi szczęście mieć będzie”. 
J. I. Kraszewski Kwiat paproci

środa, 15 marca 2017

Dyskusyjny Klub Książki w Woli Wapowskiej

Dnia 10 marca 2017 r. w bibliotece w Woli Wapowskiej odbyło się pierwsze spotkanie trzeciego już w naszej bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych czytelników. Nowy DKK powstał w bibliotece w Woli Wapowskiej, a jego moderatorem jest bibliotekarka p. Magdalena Mazurkiewicz-Kaczmarek. Spotkania będą odbywały się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Na pierwszym spotkaniu panie rozmawiały o książce Jojo Moyes  Zanim się pojawiłeś, która wywołała ogromne wrażenie i mieszane uczucia. Następne spotkanie odbędzie się w czwartek 30 marca 2017 r.
 
Zapraszamy!

wtorek, 14 marca 2017

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Chełmcach

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Chełmcach odbyło się 1 marca 2017 r. W trakcie spotkania dzieliliśmy się spostrzeżeniami z przeczytanej polskiej powieści Histerie rodzinne Izabeli Pietrzyk.
Kolejne spotkanie dla klubowiczek odbędzie się jeszcze w marcu (29 marca 2017 r.) o zmienionej godzinie – 17.00.  Będziemy rozmawiać o Zazdrośnicach E.-E. Schmitta.
Zapraszamy!

poniedziałek, 13 marca 2017

Oferta pracy w bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. S. Przybyszewskiego w Kruszwicy
zatrudni pracownika
w ramach umowy na zastępstwo
w wymiarze 3/4 etatu.
   
Miejsce pracy:
filia MGBP im. S. Przybyszewskiego  w Polanowicach.
Wymagania związane ze stanowiskiem:
  a) wykształcenie średnie lub wyższe,
  b) znajomość obsługi komputera
  c) samodzielność, odpowiedzialność.
Dokumenty wymagane od kandydata:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
7. kserokopie świadectw pracy.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 24 marca 2017 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy (ul. Rybacka 22).

„Scooby Doo!” – Skrzaty biblioteczne w Racicach

Dnia 9 marca 2017 r. w filii Racice spotkały się Skrzaty Biblioteczne, które podczas zajęć wykonały kolorowanki ze Scooby Doo.
Była wspólna zabawa, zagadki, słodki poczęstunek i nagrody niespodzianki związane tematycznie z zajęciami.