sobota, 30 kwietnia 2011

Abolicja w bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy

ogłasza

majową abolicję!!!
Minął termin oddania książek do biblioteki?

Martwisz się, że zapłacisz wysoką karę?

Czujesz się niezręcznie?
Jeśli oddasz do końca maja 2011 roku
przetrzymane książki
unikniesz odpowiedzialności finansowej i prawnej.
Akcja obejmuje Bibliotekę Główną przy ul. Rybackiej 22 oraz wszystkie filie biblioteczne działające na terenie gminy Kruszwica i dotyczy książek wypożyczonych w roku bieżącym, w ubiegłym, a nawet kilka lat temu!
Przynieś przeczytane książki,
a będziesz mógł wypożyczyć nowe!

Żadnych kar tylko do końca maja 2011 r.!

sobota, 23 kwietnia 2011

Świąteczne życzenia

Jaj przepięknie malowanych,
Świąt wesołych, roześmianych.
W poniedziałek kubeł wody.
Szczęścia, zdrowia oraz zgody.

WESOŁEGO ALLELUJA!

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich


23 kwietnia
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
"Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim".
Więcej informacji na stronie http://www.swiatowydzienksiazki.pl/


wtorek, 19 kwietnia 2011

Informacja

Dnia 23 kwietnia 2011 r.

(Wielka Sobota)

biblioteka przy ul. Rybackiej 22

będzie nieczynna.

piątek, 1 kwietnia 2011

Regulamin konkursu "Portret z książką"

Regulamin konkursu fotograficznego
"Portret z książką"
I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy.

2. W konkursie może brać udział każdy.

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

3. Fotografie należy dostarczyć na Konkurs osobiście lub pocztą e-mail do siedziby Organizatora: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rybacka 22, 88-150 Kruszwica; wysyłać na adres e-mail biblioteka@kruszwica.um.gov.pl lub dostarczyć osobiście do filii biblioteki na terenie gminy Kruszwica.

4. Fotografie należy dostarczyć w postaci odbitek formatu minimum 13 x 18 cm lub w formacie większym albo w postaci cyfrowej (pliki jpg) na nośnikach CD lub pocztą e-mail.

5. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na CD lub w postaci pliku jpg dane dotyczące każdego ze zdjęć muszą być zawarte w pliku tekstowym, możliwym do otwarcia w programie Word. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem zawierającym informacje z danymi identyfikującymi autora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, tytuł zdjęcia taki sam jak na zdjęciu oraz podpisaną klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Portret z książką” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora”.

6. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. II.6.

7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

10. Konkurs trwa od 1 do 30 kwietnia 2011 r.

11. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

12. Organizator powołuje jury Konkursu.

13. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora telefonicznie lub listownie.

15. Wyniki Konkursu zostaną podane na blogu Organizatora http://bibliotekakruszwica.blogspot.com/

16. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody rzeczowej nastąpi w trakcie VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8–15 maja 2011 r.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, na wystawie w bibliotece (ul. Rybacka 22) oraz na blogu biblioteki w Internecie.

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II.6 niniejszego regulaminu.

Kruszwica, 31.03.2011 r.

Konkurs fotograficzny

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy

ogłasza konkurs fotograficzny

PORTRET Z KSIĄŻKĄ

Zdjęcia należy dostarczyć mailowo lub osobiście do biblioteki lub jej filii w terminie od 1 do 30 kwietnia 2011 r. Szczegóły w regulaminie dostępnym w bibliotece przy ul. Rybackiej 22, we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie gminy Kruszwica oraz na blogu biblioteki http://bibliotekakruszwica.blogspot.com/