sobota, 31 marca 2012

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

W czwartek 29 marca 2012 r. w bibliotece przy ul. Rybackiej odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Tematem rozmów była książka
Janusza L. Wiśniewskiego Łóżko.
*
Następne spotkanie DKK odbędzie się w ostatni czwartek kwietnia – 26.04.2012 r. o godz. 17.15 w bibliotece przy ul. Rybackiej 22. Będziemy rozmawiać o książce Balladyny i romanse Ignacego Karpowicza. 
Serdecznie zapraszamy!
Książka do odebrania w bibliotece.

wtorek, 13 marca 2012

Oferta pracy w bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy
zatrudni  pracownika
w ramach umowy na zastępstwo
w wymiarze ½ etatu.
   
Miejsce pracy:
filia MGBP im. St. Przybyszewskiego  w Chełmcach.
Wymagania związane ze stanowiskiem:
    a) wykształcenie średnie lub wyższe ,
    b) znajomość obsługi komputera
    c) samodzielność, odpowiedzialność.
Dokumenty wymagane od kandydata:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
7. kserokopie świadectw pracy.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 30 marca 2012 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy (ul. Rybacka 22).

czwartek, 8 marca 2012

Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie organizacyjne

Dnia 23 lutego 2012 r. w bibliotece przy ul. Rybackiej 22 odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Wzięło w nim udział siedem czytelniczek. Uczestniczki wybrały termin następnych spotkań – ostatni czwartek miesiąca –  oraz książki, które będą omawiane na następnych spotkaniach.
*
Następne spotkanie odbędzie się 29 marca 2012 r. o godz. 17.30. Będziemy rozmawiać o książce J. Wiśniewskiego Łóżko.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. Książka do odebrania w bibliotece.

czwartek, 1 marca 2012

Kurs komputerowy w bibliotece

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Rybackiej 22 odbędzie się bezpłatny kurs komputerowy (podstawowa obsługa komputera i Internetu).
Zapisy na kurs od 01.03.2012 r. do 23.03.2012 r. w bibliotece – telefonicznie (tel. 52 35 15 386) lub osobiście.
Zebranie organizacyjne odbędzie się w bibliotece (ul. Rybacka 22) 23 marca 2012 r. o godz. 16.00.
Liczba miejsc ograniczona.
Kurs będzie trwał pięć tygodni (ostatni tydzień marca i cały kwiecień, dwie godziny w tygodniu).
dostarcza do biblioteki bezpłatny Internet.