piątek, 31 marca 2017

Klub Młodego Czytelnika – filia Zagople


W dniu 30 marca 2017 r. obyło się cykliczne spotkanie Klubu Młodego Czytelnika. Tematem spotkania była Wielkanoc i jej obrzędy. Dzieci czytały książkę W. Kamińskiej i M. Kamińskiego O koguciku Eryku, pisance Taczance i zajączku wielkanocnym i robiły świąteczne ozdoby.

Dyskusyjny Klub Książki – spotkania w marcu (Kruszwica, Wola Wapowska)

We wtorek 28 marca 2017 r. w kruszwickiej bibliotece odbyło się spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem naszej rozmowy były dwie powieści obyczajowe: Hotel Złamanych Serc D. Moggach i Na szpulce niebieskiej nici A. Tyler.
Następne spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. Porozmawiamy o książkach Kasacja R. Mroza i Baśń J. Bengtssona.

* * *
W czwartek 30 marca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Woli Wapowskiej. W trakcie spotkania omawiałyśmy kolejną powieść J. Moyes Kiedy odszedłeś, która jest kontynuacją książki Zanim się pojawiłeś. Klubowiczki były zauroczone tymi książkami. Po przeczytaniu pierwszej z niecierpliwością sięgnęły po kolejną, która wciąga czytelnika i pozostawia z wieloma pytaniami.
Kolejne spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (godz. 16.00). Będziemy rozmawiać o książce D. Moggach Hotel Złamanych Serc. 
Zapraszamy!

wtorek, 28 marca 2017

W Racicach juz wiosna! – Klub Bibliotecznego Świerszcza

Od kilku dni mamy wiosnę, więc nie mogło zabraknąć u nas topienia Marzanny. W poniedziałek 27 marca 2017 r. reprezentacja Skrzatów Bibliotecznych wybrała się z kukłą na pobliskie łąki nad staw, aby na dobre rozprawić się z zimą i przywołać utęsknioną przez wszystkich wiosnę. Mamy nadzieję, że teraz będzie już ciepło.

Klasyka poezji dziecięcej w filii Racice

W dniu 24 marca 2017 r. bibliotekę w Racicach odwiedziły dzieci z „zerówki” miejscowej NSP. Spotkanie było okazją do rozmowy o poezji dziecięcej. Maluchy miały okazję poznać klasykę polskiej poezji – twórczość  J. Tuwima,  J. Brzechwy, M. Konopnickiej, J. K. Siwka, M. Samozwaniec. Pan Hilary, Stefek Burczymucha, Zosia Samosia, Skarżypyta, Kłamczucha i ich przygody były pretekstem do rozmowy o roztargnieniu, wyobraźni, kłamstwie, bezmyślności i uczciwości. Zabawne wierszyki były powodem do śmiechy i radości. Nie zabrakło zagadek i kolorowanek oraz słodkiego poczęstunku.

poniedziałek, 27 marca 2017

„Marzec muzyką malowany” – spotkanie w Klubie Bibliotecznego Świerszcza

W czwartek 23 marca 2017 r. w bibliotece w Woli Wapowskiej odbyło się kolejne spotkanie klubowiczów, na którym rozmawialiśmy o wiośnie, która niesie z sobą radość i nowe życie. Klubowicze rozwiązywali zagadki i rebusy zawarte w magazynie Świerszczyk. Kolejne zadanie polegało na wysłuchaniu muzyki klasycznej i do tej muzyki nasze Świerszcze malowały budzącą się do życia wiosnę. Wspomnieliśmy kompozytorów tj. Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna i Karola Szymanowskiego. Na zakończenie spotkania wykonaliśmy pierwszego kwiatka wiosny – śnieżyczkę (przebiśnieg) wg opisu ze Świerszczyka.
 

czwartek, 23 marca 2017

II Miejsko-Gminny Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży „STROFY ZNAD GOPŁA” – regulaminII MIEJSKO-GMINNY KONKURS POETYCKI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „STROFY ZNAD GOPŁA”
ORGANIZOWANY W RAMACH
XXIX OGÓLNOPOLSKICH LITERACKICH SPOTKAŃ POKOLEŃ
KRUSZWICA-KOBYLNIKI 2017

REGULAMIN
I. Cele konkursu:
  • promocja młodych twórców,
  • pobudzanie wrażliwości poetyckiej,
  • inspirowanie do aktywności twórczej,
  • rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania.
II. Zasady konkursu: 
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat (z terenu miasta
i gminy Kruszwica).
  • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce formatu A4, w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy). Zestawy wierszy (dla trzech jurorów) należy spiąć za pomocą zszywacza.
  • Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Tematyka wierszy jest dowolna. Mile widziany będzie tekst dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone na konkurs muszą stanowić pracę własną autora i nie mogą być wcześniej oceniane i nagradzane oraz publikowane (również w Internecie). Nadesłane wiersze winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
·      W nadesłanym zestawie wierszy każdy tekst musi być opatrzony godłem (pseudonimem). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem. W kopercie na kartce formatu A4 trzeba podać dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, wiek autora, godło oraz dołączyć następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu i publikację tekstów w czasopismach i mediach oraz Internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.
III. Uwagi organizacyjne:
  • organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów,
  • w sprawach spornych, które nie zostały zawarte w regulaminie konkursu decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury,
nadesłane zestawy niezgodne z zasadami regulaminu: zawierające więcej niż 2 teksty lub opisane danymi osobowymi, znakami nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie,
  • ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 września 2017 podczas otwarcia XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Pałacu w Kobylnikach,
  • o wynikach konkursu organizatorzy powiadomią tylko laureatów (telefonicznie i mailem),

poniedziałek, 20 marca 2017

„Słoń Trąbalski” w Klubie Przedszkolaka i Uczniaka – filia Chełmce

W czwartek 16 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Przedszkolaka i Uczniaka. Tym razem dzieci szukały sposobu na zapominanie, aby nie być, tak jak  bohater z wiersza Słoń Trąbalski Juliana Tuwima.
Słoń Trąbalski  dostał receptę na zapominanie:
„Co dzień na głowę wody kubełek
  Oraz na trąbie zrobić supełek...”
Natomiast dzieci stworzyły „przypominacz” – wykorzystały do tego celu miniklamerki, filc, patyczki do szaszłyków, kolorowe ozdoby oraz pojemniczki po serkach.
 
Kolejne spotkanie Klubu Przedszkolaka i Uczniaka już w trzeci piątek miesiąca - 21 kwietnia o 16.00. Zapraszamy!!!

sobota, 18 marca 2017

„Kwiat paproci” J. I. Kraszewskiego – filia Wola Wapowska

19 marca – 130. rocznica śmierci pisarza (oraz imieniny Józefa)
W czwartek 16 marca 2017 r. w bibliotece spotkali się członkowie Klubu Bibliotecznego Świerszcza. Klubowicze mieli możliwość zapoznania się z kolekcją licznych dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego - pisarza, autora wielu powieści historycznych i  znanej nam Starej baśni. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja nad bajką Kwiat paproci. Rozmawialiśmy o tym, czym dla nas jest szczęście, jakie wartości w życiu są najważniejsze. Dzieci wykonały kolorowe plakaty zawierające najważniejsze treści i wskazówki zawarte w bajce.
 
„Od wieków wiecznych wszystkim wiadomo, a szczególnie starym babciom, które o tym szeroko a dużo opowiadają wieczorem przy kominie, gdy się na nim drewka jasno palą i wesoło potrzaskują, że nocą Świętego Jana, która najkrótsza jest w całym roku, kwitnie paproć, a kto jej kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, ten wielkie na ziemi szczęście mieć będzie”. 
J. I. Kraszewski Kwiat paproci

środa, 15 marca 2017

Dyskusyjny Klub Książki w Woli Wapowskiej

Dnia 10 marca 2017 r. w bibliotece w Woli Wapowskiej odbyło się pierwsze spotkanie trzeciego już w naszej bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych czytelników. Nowy DKK powstał w bibliotece w Woli Wapowskiej, a jego moderatorem jest bibliotekarka p. Magdalena Mazurkiewicz-Kaczmarek. Spotkania będą odbywały się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Na pierwszym spotkaniu panie rozmawiały o książce Jojo Moyes  Zanim się pojawiłeś, która wywołała ogromne wrażenie i mieszane uczucia. Następne spotkanie odbędzie się w czwartek 30 marca 2017 r.
 
Zapraszamy!

wtorek, 14 marca 2017

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Chełmcach

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Chełmcach odbyło się 1 marca 2017 r. W trakcie spotkania dzieliliśmy się spostrzeżeniami z przeczytanej polskiej powieści Histerie rodzinne Izabeli Pietrzyk.
Kolejne spotkanie dla klubowiczek odbędzie się jeszcze w marcu (29 marca 2017 r.) o zmienionej godzinie – 17.00.  Będziemy rozmawiać o Zazdrośnicach E.-E. Schmitta.
Zapraszamy!

poniedziałek, 13 marca 2017

Oferta pracy w bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. S. Przybyszewskiego w Kruszwicy
zatrudni pracownika
w ramach umowy na zastępstwo
w wymiarze 3/4 etatu.
   
Miejsce pracy:
filia MGBP im. S. Przybyszewskiego  w Polanowicach.
Wymagania związane ze stanowiskiem:
  a) wykształcenie średnie lub wyższe,
  b) znajomość obsługi komputera
  c) samodzielność, odpowiedzialność.
Dokumenty wymagane od kandydata:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
7. kserokopie świadectw pracy.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 24 marca 2017 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy (ul. Rybacka 22).

„Scooby Doo!” – Skrzaty biblioteczne w Racicach

Dnia 9 marca 2017 r. w filii Racice spotkały się Skrzaty Biblioteczne, które podczas zajęć wykonały kolorowanki ze Scooby Doo.
Była wspólna zabawa, zagadki, słodki poczęstunek i nagrody niespodzianki związane tematycznie z zajęciami.
 

Kurs komputerowy w bibliotece

W bibliotece przy ul. Rybackiej w dniach 6-10 marca 2017 r. odbywał się kurs komputerowy „Kruszwicki e-senior” dla emerytów. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy: w poniedziałek i wtorek odbywały się zajęcia dla początkujących, natomiast w czwartek i piątek dla zaawansowanych.

wtorek, 7 marca 2017

Lekcja biblioteczna – filia Zagople

W poniedziałek 6 marca 2017 r. bibliotekę na Zagoplu odwiedziła klasa I z p. Dziwnik. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca bibliotekarza, co to jest biblioteka, co to jest książka, z czego się składa i jak powstaje. Wielką frajdą było wybieranie przez dzieci przedmiotów i odgadywanie, z jakiej bajki pochodzi dany rekwizyt.
Dzieci wychodziły z obietnicą częstego odwiedzania biblioteki i zadowolonymi minami.

środa, 1 marca 2017

5 lat Dyskusyjnego Klubu Książki w Kruszwicy!


Kruszwicki DKK rozpoczął działalność 23 lutego 2012 r. Pierwszą omawianą książką były opowiadania Janusza L. Wiśniewskiego pt. Łóżko. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu w bibliotece przy ul. Rybackiej, by przy kawie i ciastku, w przyjaznej i miłej atmosferze, porozmawiać o wybranej lekturze.
Wyjątkowe spotkanie, podczas którego DKK uczciło swój jubileusz, odbyło się we wtorek 28 lutego 2017 r. Nie zabrakło na nim tortu i wspomnień o naszych wszystkich 60. spotkaniach. Przez ten czas przeczytaliśmy i omówiliśmy 107 tytułów książek. Moderatorka klubu przedstawiła prezentację podsumowującą 5 lat działalności naszego klubu.
Po części oficjalnej przeszliśmy do omawiania książek. Wczoraj były to Zazdrośnice E.-E. Schmitta i Wiolonczelista z Sarajewa S. Gallowaya.
Na następne spotkanie zapraszamy 28 marca 2017 r.; będziemy dyskutować o książkach Hotel Złamanych Serc D. Moggach i Na szpulce niebieskiej nici A. Tyler.
Zapraszamy!