piątek, 28 czerwca 2013

Ogłoszenie

Biblioteka przy ul. Rybackiej 
jest nieczynna w soboty
podczas letnich wakacji.

Zapraszamy do biblioteki od poniedziałku do piątku
(godziny otwarcia placówki nie ulegają zmianie).
 
  Bibliotece przy ul. Rybackiej 22 jest czynna przez cały lipiec i sierpień.
 
***
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w czasie wakacji:
Kruszwica – 30 VII, 27 VIII, godz. 17.15
Chełmce – 28 VIII, godz. 17.00 
Zapraszamy!

Laurka na Dzień Ojca – filia Chełmce


Z okazji Dnia Ojca 21 czerwca w bibliotece odbyły się zajęcia dla dzieci. Każde dziecko wykonało laurkę dla swojego taty wraz z życzeniami, które dzieci wspólnie ułożyły i napisały.

niedziela, 23 czerwca 2013

Wystawa „Kruszwica na kartach książki”

W dniu 21 czerwca 2013 r. w ramach DNI KRUSZWICY
 w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
odbyła się konferencja naukowa
Z dziejów Kruszwicy i jej okolic w okresie średniowiecza.
Wykładom towarzyszyła wystawa
„Kruszwica na kartach książki”
prezentująca książki ze zbiorów biblioteki w Kruszwicy.

czwartek, 20 czerwca 2013

Dzień Dziecka – filia PolanowiceDnia 14 czerwca 2013 r. o godz 16.00 na boisku sportowym rozpoczęła się impreza dla czytelników biblioteki. Zabawa zaczęła się od meczu między dziewczynami a chłopakami – niestety mimo ogromnego wysiłku i sprytu dziewczyny poniosły małą porażkę. Następnie odbyły się konkurencje sportowe. W przerwie między konkursami występował zespół taneczny „Dance Girls”. Na zakończenie imprezy rozpalono ognisko i dzieci z wielką przyjemnością smażyły kiełbaski.
Podziękowanie dla Michała Burdzińskiego za oprawę muzyczną.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów imprezy: państwu Marioli i Michałowi Burzyńskim z Polanowic, państwu Elżbiecie i Kazimierzowi Momot z Sikorowa za przekazanie drewna na ognisko, panu Kazimierzowi Burdzińskiemu prezesowi „Fregaty” Polanowice, panu Stefanowi Lewandowskiemu sołtysowi Polanowic za przekazanie słodyczy dla dzieci, panu Adamowi Stanek za nagrody dla dzieci, Panu Józefowi Klimko z Piekarni w Rojewie za przekazanie ciastek i ciasta dla dzieci.


wtorek, 18 czerwca 2013

Lekcja biblioteczna – filia Chełmce

Dnia 18 czerwca 2013 r. bibliotekę w Chełmcach uczniowie z miejscowej Szkoły Podstawowej. Goście zapoznali się z biblioteką i pracą bibliotekarza.
Temat lekcji: Czytać warto wszystko! Uczniowie zapoznali się z czasopismami prenumerowanymi przez naszą bibliotekę, a szczególnie z Kumplem i Świerszczykiem.
Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodki upominek i zakładkę do książki, a na ręce wychowawczyni przekazano  nowe zobowiązania dla nowych czytelników.

***
Zapraszamy najmłodszych czytelników filii Chełmce na zajęcia plastyczne w piątek 21 czerwca 2013 r., godz. 16.00. Będziemy robić laurki na Dzień Ojca.

piątek, 14 czerwca 2013

Dzień Dziecka w Polanowicach – zaproszenie


Miejsko-Gminna Biblioteka w Kruszwicy
filia w Polanowicach
zaprasza na imprezę z okazji Dnia Dziecka
14 czerwca 2013 r.
godz. 16.00
W programie :
16:00 – Malowanie twarzy
16:20 -  Mecz dziewczęta - chłopcy (2x 15 min)
17:00 – Gry i zabawy oraz konkursy
17:30 – Występ zespołu  „Dance Girls”
17:45 – C.d.  konkursów, gier i zabaw
19:00 - Ognisko 
20:00 – Zakończenie imprezy 
Zapraszamy!

Dzień Dziecka – filia Racice


W dniach 5 i 10 czerwca 2013 r. w filii bibliotecznej w Racicach z okazji Dnia Dziecka odbyły się imprezy dla najmłodszych czytelników oraz przedszkolaków z miejscowej NSP. Była wspólna zabawa, gry, zagadki i zajęcia plastyczne związane z tematem. Imprezy przebiegały w miłej i radosnej atmosferze, a ich uczestnicy zostali obdarowani słodyczami.

wtorek, 11 czerwca 2013

25. rocznia nadania imienia Stanisława Przybyszewskiego bibliotece w Kruszwicy

Dnia 8 czerwca 1988 r. w bibliotece w Kruszwicy odbyła się uroczystość nadania tej placówce imienia Stanisława Przybyszewskiego (1868–1927) – młodopolskiego powieściopisarza, poety, dramaturga, przedstawiciela berlińskiej i krakowskiej bohemy; urodzonego w Łojewie i pochowanego w Górze (powiat inowrocławski).
W tym roku mija 25. rocznica tej uroczystości. Z tej okazji w bibliotece przy ul. Rybackiej można obejrzeć wystawę poświęconą  życiu i twórczości patrona placówki pt. SZTUKA DLA SZTUKI.
Na wystawie można obejrzeć archiwalne dokumenty i zdjęcia z uroczystości nadania bibliotece imienia sprzed 25 lat, pamiątkowy medal, kronikę biblioteki (z lat 1970–2004), książki Stanisława Przybyszewskiego oraz bibliografię i opracowania jego twórczości, wspomnienia, biografie i eseje. Można też obejrzeć prezentację multimedialną podsumowującą biografię i dorobek literacki patrona biblioteki.
 

Dzień Dziecka – filia Chełmce

Dzień Dziecka w bibliotece w Chełmcach na sportowo.
Impreza z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych czytelników odbyła się 7 czerwca 2013 r. Tym razem był to dzień sportu i zabaw. Po wielu zmaganiach dzieci posiliły się kiełbaską z grilla, otrzymali słodką drożdżówkę, słodycze, napoje oraz nagrody rzeczowe za czynny udział w konkursach i zabawach.
 
 
 
Tak hojny poczęstunek i nagrody rzeczowe mieliśmy dzięki sponsorom: piekarnia „ALS”, cukiernia „MAGRA”, RSP Janocin „ZJEDNOCZENIE”, państwo Magda i Artur Opasik, pani Agnieszka Wiśniewska oraz pani Jadwiga Maza . Wszystkim sponsorom biblioteka i dzieci bardzo dziękują .

poniedziałek, 10 czerwca 2013

Lekcja biblioteczna – Polanowice

W dniu 6 czerwca 2013 r. bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Polanowicach. Młodzież dowiedziała się, jak wygląda praca bibliotekarza, jak korzystać z czytelni i wypożyczalni, jak wygląda katalog alfabetyczny, rzeczowy i numeryczny. Temat zajęć brzmiał: Czytam , słucham i oglądam, czyli jak zdobywać informacje. Szóstoklasiści wypełniali ankiety, w których podawali pozytywne i negatywne skojarzenia z pojęciem „książka”. Na zakończenie otrzymali zakładki do książek i lizaki.

piątek, 7 czerwca 2013

Dzień Dziecka z biblioteką – wizyta w Straży Pożarnej


W ramach obchodów Dnia Dziecka najmłodsi czytelnicy naszej biblioteki odwiedzili remizę strażacką w Kruszwicy.
  
Strażacy pokazali dzieciom wóz bojowy wraz z wyposażeniem. Uczestnicy mogli zobaczyć i przymierzyć stroje strażackie.


Podsumowaniem wizyty były mini-zawody strażackie dla dzieci.


Kruszwickim strażakom dziękujemy
za profesjonalny pokaz i miłe przyjęcie. 


środa, 5 czerwca 2013

Lekcja biblioteczna – filia Chełmce


Dnia 4 czerwca 2013 r. bibliotekę odwiedzili pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach. Dzieci  zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się jak korzystać z wypożyczalni, czytelni i stanowiska komputerowego; zapoznały się z czasopismami odpowiednimi dla ich wieku. Na zakończenie odbył się krótki konkurs z wiadomości o funkcjonowaniu biblioteki. W nagrodę każde dziecko otrzymało lizaka, zakładkę do książki i kartę zapisu do biblioteki.

wtorek, 4 czerwca 2013

Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży

Miejsko-Gminny Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży
organizowany w ramach 
XXV Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń
Kruszwica–Kobylniki 2013
***
Organizatorzy: 
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy
Współorganizatorzy:
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”

 Regulamin
I. Celem konkursu jest:
·  inspirowanie do aktywności twórczej,
· pobudzanie wrażliwości poetyckiej,
· prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
· rozwijanie umiejętności warsztatowych.
II. Zasady konkursu:
  • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat z miasta i gminy Kruszwica.
  • Na konkurs należy nadesłać jeden zestaw składający się z 2 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce, w 3 egzemplarzach – wydruk komputerowy w formacie kartki A4.
  • Tematyka prac jest dowolna. Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub regionu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej ocenione i nagrodzone oraz publikowane (również w Internecie). Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
  • Każdy tekst należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem. W kopercie na kartce formatu A4 powinny się znaleźć dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer tel., e-mail, godło, wiek autora oraz zgoda następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów i współorganizatorów konkursu poetyckiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 (z późniejszymi zmianami) i publikację wybranych tekstów w czasopismach i mediach oraz Internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.

  • Teksty na konkurs należy przynieść osobiście lub przesłać pocztą do dnia 15 lipca 2013 r. na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego
ul. Rybacka 22
88-150 Kruszwica
   z dopiskiem Konkurs poetycki 
(decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas trwania XXV Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń
13 września 2013 r. przed koncertem zorganizowanym na Wzgórzu Zamkowym pod Mysią Wieżą.

Informacji udziela:
·Koordynator spotkań Krystyna Wulert WOKiS tel. 52 585 15 01 do 03 w. 121; tel. kom. 0 692 315 658, e-mail: krystyna.wulert@wokis.bydgoszcz.com
·Dyrektor MGBP w Kruszwicy Agnieszka Kułacz, tel. 52 35 15 386; e-mail biblioteka@kruszwica.um.gov.pl

Informacje o konkursie znajdują się w Internecie:
·  blog Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego http://bibliotekakruszwica.blogspot.com/
·  strona Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy http://www.ckis-ziemowit.pl/
·  strona Urzędu Miejskiego w Kruszwicy http://www.gminakruszwica.pl/

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Sześciolatki z Zagopla w bibliotece

Dnia 27 maja 2013 r. bibliotekę na Rybackiej odwiedziła grupa przedszkolaków. Dzieci poznały wszystkie działy biblioteki oraz miały okazje obserwować pracę bibliotekarzy. W rolę bibliotekarza w dziale dla dzieci wcielił się Oliwier, który wypożyczał książki dla kolegów i koleżanek.
W czytelni przedszkolaki wysłuchały ciekawych historii o książkach.
Po odnalezieniu wszystkich ukrytych na regałach myszy dzieci otrzymały lizaki oraz zakładki do książek.
 
 
Za spędzenie miłych chwil wśród książek dzieci podarowały własnoręcznie wykonanego pięknego kwiatka.

Odjazdowy Bibliotekarz – relacja z rajdu

Dnia 1 czerwca 2013 r. odbył się rajd rowerowy „Śladami Przybyszewskiego” zorganizowany w ramach akcji Odjazdowy Bibliotekarz przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszwicy i Oddział Nadgoplański PTTK.
Trasa rajdu: Kruszwica – Bródzki – Wróble – Karczyn – Witowy – Góra – Sikorowo – Łojewo – Szarlej – Kruszwica (30 km).
W rajdzie wystartowało 18 osób (w tym trzech bibliotekarzy).
Godzina 10.00 – start rajdu spod siedziby PTTK. Pada deszcz.
Wróble: przestaje padać; zjeżdżamy z głównej drogi.
 Wróble–Karczyn: straszne błoto.
 Stacja kolejowa w Karczynie.
Góra:  Podjeżdżamy pod górę.
Góra: grób Stanisława Przybyszewskiego, patrona kruszwickiej biblioteki.
Łojewo: tablica pamiątkowa obok budynku byłej szkoły, upamiętniająca miejsce narodzin pisarza. 
Kruszwica, godz. 13.00 – koniec rajdu.
Odwiedziliśmy dwie miejscowości na Kujawach związane z patronem naszej biblioteki: miejsce jego urodzin (Łojewo) i miejsce pochówku (Góra).
Galeria zdjęć