niedziela, 7 maja 2017

Tydzień Bibliotek 2017

Tydzień Bibliotek – XIV edycja!
Biblioteka. Oczywiście!
W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa”. Hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmi „Biblioteka. Oczywiście!” i jest odpowiedzią na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”
Za: www.sbp.pl 
 

Brak komentarzy: