niedziela, 7 maja 2017

Tydzień Bibliotek w kruszwickiej bibliotece

Spotkania w bibliotece w Kruszwicy i na filiach:
Kruszwica:
10.05. – gra miejska „Kruszwica – historia i legenda”; uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
Oddział:
9–19.05. – „Biblioteka. Oczywiście!”; Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole Samorządowe nr 1
Filia Zagople:
8–19.05. – „Biblioteka blisko przedszkola”; Przedszkole Samorządowe nr 3
Filia Wola Wapowska:
9–12.05. – „Bajki i baśnie: książki i slajdy”; przedszkolaki i uczniowie Szkoły w Woli Wapowskiej

Brak komentarzy: